Nieuwe wet van belang voor bestuur van verenigingen en stichtingen

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wat houdt die wet in en wat zijn de gevolgen voor u als bestuurder en voor de vereniging of stichting? 

Nieuwe wet
Nieuws
Datum: 16-06-2021

Financieel wanbeheer, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal, het komt helaas ook voor bij stichtingen en verenigingen. Om het bestuur en het toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren is per 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. De hoofdpunten zijn: 

Raad van commissarissen (rvc). Er komt een wettelijke grondslag voor de invoering van een rvc, die het beleid en de algemene gang van zaken bewaakt. Een rvc is niet verplicht. Deze bepalingen treden overigens nog niet in werking per 1 juli 2021, maar zijn voorlopig uitgesteld. 

Taakuitoefening. Het belang van de vereniging of stichting staat voorop. Bestuurders en commissarissen voeren dus hun taak uit om het belang van de vereniging of stichting te dienen. Dat lijkt logisch, maar nu is het ook wettelijk vastgelegd. 

Tegenstrijdig belang. Heeft een bestuurder of commissaris een direct of indirect persoonlijk belang dat in strijd is met de belangen van de vereniging of stichting? Dan mag hij of zij niet deelnemen aan de overleggen of een besluit daarover nemen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, dan neemt de rvc het besluit. Is er geen rvc, dan nemen bij een vereniging de aandeelhouders of leden een besluit, bij een stichting kan het stichtingsbestuur dat doen. Zij moeten dan alle overwegingen schriftelijk vastleggen. 

Taken niet kunnen uitvoeren. Is een bestuurder niet meer in functie bijvoorbeeld door ontslag, uittreden of overlijden? Of kan een bestuurder tijdelijk niet besturen door bijvoorbeeld schorsing of ziekte? In de statuten moet staan wie dan beslissingen mag nemen als het bestuur of de commissarissen dat niet kunnen. 

Beperking meervoudig stemrecht. Een bestuurder, voorzitter of commissaris mag niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden of commissarissen gezamenlijk. Als er bijvoorbeeld 2 bestuursleden zijn dan mag 1 van de 2 bestuurders geen extra stem hebben. 

Aansprakelijkheid. Als onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van een vereniging of stichting, kan een curator bestuurders en commissarissen aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Het is een verzwaring van de aansprakelijkheid voor bestuurders. Vrijwillig besturen brengt dus voortaan een hoger risico met zich mee. 

Ontslag bestuur stichting. De rechtbank krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan als het OM of een belanghebbende daarom verzoekt. De rechter kan ook een stichtingsbestuurder ontslaan op grond van verwaarlozing van zijn taak, ingrijpende wijziging van omstandigheden, de weigering om inzicht te geven in de organisatie en financiën van de stichting en andere zwaarwegende redenen.  

Statuten wijzigen 

Wat betekent dit nu voor uw vereniging of stichting? In ieder geval is het raadzaam om u te verdiepen in de WBTR. Statuutwijzigingen zijn niet altijd nodig, maar soms wel. De gang naar een notaris kan dan nodig zijn om de statuten te wijzigen en te registreren bij de Kamer van Koophandel. 

Aansprakelijkheid en verzekeringen 

Iets anders is dat u als bestuurder misschien een groter risico loopt op aansprakelijkheid. Neem daarom contact op met ons kantoor om te bespreken hoe u dat risico kunt verzekeren. Wij gaan dan direct na bij welke andere verzekeringen uw vereniging of stichting baat heeft en we checken dan ook uw bestaande verzekeringspakket.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.